Medlemsförmåner

Detta får du som medlem

Du som ägnar dig åt journalistisk verksamhet kan ansöka om presskort (läs mer under ”Om oss”). Du bör ha en journalistisk bakgrund, utbildning eller motsvarande och ha betalt in två kvartalsavgifter till föreningen Media för att kunna ansöka. Förutsättningen för att du ska kunna få presskort via Media är att du kan styrka att du under de senaste tolv månaderna haft journalistiska arbetsuppgifter som givit intäkter motsvarande tre basbelopp om du har f-skattsedel, alternativt två basbelopp för dig som har a-skatt.

Med journalistisk verksamhet avses att du självständigt ansvarar för, framställer, bearbetar, bedömer eller producerar journalistiskt och publicistiskt material för olika medier. Verksamheter som omfattas är framställande av upphovsrättskyddade reportage/texter, programledare, redaktör, producent, redigering, bildredaktör, film- och stillbild, bild- och ljudteknik och research.

Föreningen Media är den enda icke-fackliga organisationen som har rätt att utfärda presskort som även är giltig legitimation (SIS-kort). För att få presskort måste du styrka ditt behov av att kunna legitimera dig som journalist.

Rådgivning
Du får 30 minuters fri rådgivning av våra anlitade experter. Här får du stöd och råd i jobbet. Det kan exempelvis gälla din rätt till ersättning, upphovsrättsfrågor eller andra tvistemål. Media har konsulter inom ekonomi, juridik, datasupport. Förutom det är du alltid välkommen att kontakta kansliet med dina frågor.

Kurser och möten
Intressanta kurser och seminarier för att hänga med i trender och utveckling inom ditt område. Media samarbetar med andra organisationer för att ge medlemmarna tillgång till ett brett och intressant kursutbud. I stockholmsområdet arrangeras lunchträffar och vi inbjuder till seminarier i aktuella ämnen.

Nyhetsbrevet
Aktuella ämnen penetreras och nyheter förmedlas genom Medias Nyhetsbrev ”Nytt från Media” som blir tillgängligt elektroniskt i samband med kvartalsinbetalningen, fyra gånger/år.