Föreningen Media

Föreningen Media är en intresseorganisation för alla egenföretagare som arbetar med text, bild, form, film och ljud inom press, radio, tv, internet, förlag etc. Organisationen bygger till största delen på ideellt arbete och på att engagerade medlemmar hjälper och stöttar varandra.

Media har dessutom rätt att utfärda presskort för de medlemmar som verkar som journalister och i övrigt uppfyller fastställda krav.

Bli Medlem >>>

Föreningen Medias rötter kan sägas sträcka sig tillbaka till hösten 1992. Vi var en grupp frilansjournalister som ansåg att Journalistförbundet inte gjorde särskilt mycket för småföretagare i mediesektorn.

Vi behövde en ny organisation som kunde vara öppen för alla på mediemarknaden – inte enbart snävt avgränsad för renodlade journalister – i ett läge när allt fler egenföretagare på mediemarknaden arbetar gränsöverskridande; med ljud, bild, text och internet.

Vi började med en skiss för hur organisationen skulle kunna fungera –tankar som i stort sett har förverkligats fullt ut:

  • En kostnadssnål organisation utan dyra lokaler och fast anställda, som i första hand bygger på att engagerade medlemmar hjälper och stöttar varandra.
  • En organisation som kan erbjuda presskort för de medlemmar som verkar som journalister.
  • Bra erbjudanden om försäkringar och andra saker man behöver som småföretagare.
  • Professionell konsulthjälp kring bland annat ekonomi och juridik.
  • Möten och seminarier kring aktuella yrkesfrågor.

Under 1993 kom arbetet igång på allvar med att bygga upp den organisation vi längtade efter. I arbetsgruppen för Media lät vi oss inspireras av hur andra liknande organisationer arbetade – framförallt Svenska Tecknare och Sveriges Fotografers Förbund.

Den 9 februari 1994 bildades föreningen Media formellt. Ett konstituerande möte hölls där Maria Holm utsågs till föreningens första ordförande.
Från de första 13 medlemmarna som dök upp på det konstituerande mötet 1994, har organisationen växt och har i slutet av 2011 knappt 200  medlemmar.

Gunnar Loxdal
som var med från början