Föreningen söker kontorslokal

Föreningen Media har en tid hyrt ett kontorsrum hos Text Visuell Studio (TVS) vid Telefonplan i Hägersten. TVS hyr i sin tur av Föreningen SITE. Vid årsskiftet (eller möjligen ett par månader in på 2018) kommer SITE att lämna lokalerna vid Telefonplan (huset ska rivas) och flytta till Farsta. I dagsläget är det oklart om TVS kommer att flytta med, och det är heller inte säkert att Föreningen Media i så fall skulle fortsätta hyra in sig hos dem.

Styrelsen skulle därför vilja ha förslag på en ny lokal för Media, gärna mer centralt i Stockholm eller i närområdet. Det behöver inte vara ett stort rum (det vi hyr hos TVS är bara några kvadratmeter stort), men det måste vara låsbart för att vi ska kunna ha kassaskåpet för presslegitimationerna där. Bra också om det går att ha styrelsemöten i anslutning till rummet.

Mejla förslag eller tips till ordförande Per-Ola Olsson på ordforande@foreningenmedia.se eller kassören Per Axel Nordfeldt på ekonomi@foreningenmedia.se

Styrelsen