Tips från Föreningen Media.

Uppdatering 2023: 

Där bor journalisterna


Spelar det någon roll för läsaren, lyssnaren och tittaren var journalisten, som skriver och fyller nyhetsmedierna med innehåll, själv bor? Kan skillnader i rapportering förklaras av vad som möter journalisterna på förstukvisten? Institutet för mediestudier presenterar en uppdatering, den fjärde i ordningen, av Där bor journalisterna, den här gången med ännu mer finmaskiga data.

  • Var bor landets journalister?
  • Hur påverkar det nyhetsrapporteringen?
  • Vilka partier är starka där journalister bor?

Det avslöjar vi på vårt nästa seminarium, torsdagen den 5 oktober klockan 09.00. Då presenterar vi en helt ny kartläggning av Där bor journalisterna, den första sedan 2018.

I panelen:

  • Leo Wallentin, ansvarig för kartläggningen.
  • Jenny Wiik, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap och forskare vid Lindholmen Science Park.
  • Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet.
  • Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet.

Samtalet modereras av Ulrika Beck-Friis, föreståndare på Institutet för mediestudier.

Tid: 5 oktober 2023, kl 09:00-10:00
Plats: Online

Anmälan: Anmäl dig här. Länk kommer till din mejl strax innan seminariet börjar.

Med hjälp av forskning ska Institutet för mediestudier öka kunskapen om hur medier agerar och fungerar. Ytterst handlar det om journalistikens roll i en fun­gerande demokrati: att granska makten och skildra verkligheten. Målet är att, genom att initiera egen forskning eller sprida andras forskning, lägga grunden för en saklig och framåtsyftande diskussion om mediernas funktion i samhället.  Läs mer på www.mediestudier.se.