Regler för SiS-presslegitimation

Alla handlingar förvaras i högt säkerhetsklassat kassaskåp

 

Kassaskåp
Hög säkerhet Foto: Patric Lindén / Internetfoto

All information som lämnas till föreningen vid ansökan behandlas strikt konfidentiellt. Alla personer som i sina uppdrag för föreningen kan komma i kontakt med sådan information har skrivit under sekretessförbindelser. Det är endast två personer som tar del av informationen, enligt certifieringskraven från: Det Norske Veritas

Varje enskild SiS-presslegitimation genom Föreningen Media är kopplad till personligt medlemskap i föreningen. Ansökan kan laddas ned från Föreningen Medias webbplats då du är inloggad som medlem på ditt konto.

Beslut till bifall eller avslag görs från uppgifter som:

– Nuvarande egen verksamhet/anställning som journalist.
– Vid egen verksamhet: ange bolagsform samt organisationsnummer.
– Inkomst av journalistiskt arbete de 12 senaste månaderna; F-skattad eller A-skattad.
– Huvudsakliga uppdragsgivare.
– Referenser: Vi önskar minst två personer med telefonnummer.
– Anledningen till behovet av presslegitimation.

Efter beviljad ansökan görs två möten efter överenskommen tid i.

Första mötet sker med säkerhetsansvarig för att skriva underlaget för legitimationen. Svensk legitimationshandling samt nytaget passfoto ska tas med. Andra mötet görs med handläggare för personligt utlämnande.

Pris
Innan utlämnade kontrolleras att kostnader f.n 720 kr + moms för legitimationen samt att medlemskontot är i ekonomisk balans.

Legitimationen är giltig i fem år och gäller så länge du som innehavare arbetar journalistiskt och är medlem i Föreningen Media

Vid förnyelse sker ansökningsrutinen på samma sätt.

Upphör ditt medlemskap spärras din legitimation och du måste återlämna det ituklippt till Föreningen Media. Att använda spärrad legitimation kan leda till åtal för urkundsförfalskning.

Ansökan och mer information blir tillgänglig när du är medlem och loggar in på ditt konto. Ansökan behandlas också först när första medlemsavgiften är betald. Bli medlem eller Logga in

Du kan också ta direktkontakt med Föreningens presskortansvarig:

Greger Stenström
Tel: 0734-481866
Mejl: greger@motivation.se
Postadress: Stenström Strategi & Kommunikation, Gästrikegatan 2, 113 62 Stockholm