Sista veckan för Norén-utställningen.

Stilla liv är en av dramatikern Lars Noréns mest udda projekt. I ett 90-tal scener – helt utan repliker – skildrade Norén liv, död, tid, minne. Det blev en föreställning på Dramaten 2017.
Fotografen och filmaren Bobo Ericsén (tillika medlem i Föreningen Media) följde Norén under 14 år och dokumenterade hans arbete. Bland annat tillblivelsen av Stilla liv.
Nu har Ericsén varit kurator för en utställning om Stilla liv på Nationalmuseum. Den pågår även denna vecka. Sista dag är 19 februari, sedan går utställningen vidare till Paris.
Missa inte chansen att se detta märkliga. Samtal om utställningen torsdag kväll.
Läs mer på nationalmuseum.se