Om oss

Föreningen Media är en intresseorganisation för alla egenföretagare som arbetar med text, bild, form, film och ljud inom press, radio, tv, internet, förlag etc. Organisationen bygger till största delen på ideellt arbete och på att engagerade medlemmar hjälper och stöttar varandra.

Media har dessutom rätt att utfärda presskort för de medlemmar som verkar som journalister och i övrigt uppfyller fastställda krav.

Bli Medlem