Föreningsstämma i Föreningen Media.

Årsstämma 2023 Föreningen Media. Pressklubben, Vasagatan i Stockholm
230328 © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Den 28 mars hade Föreningen Media årsstämma på Pressklubben i Stockholm. Bl a valdes ny styrelse för verksamhetsåret 2023/2024 och den kom att se ut som följer:

Ordförande Greger Stenström, omval 1 år.
Kassör Per Axel Nordfeldt, omval 1 år.
Karin Andersson, ordinarie ledamot, omval 1 år.
Suzanne Fredriksson, ordinarie ledamot, omval 1 år.
Jan Sterner, ordinarie ledamot, omval 1 år.
Ersättare på 1 år vardera:
Martin Eriksson, omval.
Pierre Eriksson, omval.
Göran Swahn, nyval.
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 80, varav 62 ordinarie, 16 stödjande och 2 hedersmedlemmar.
Årsavgiften lämnades oförändrad, likaså avgiften för presskort. Ca 2/3 av medlemmarna har idag presskort.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och ambitionen är att kunna växa till ca 100 medlemmar under verksamhetsåret. Möjligheten för medlemmar att via föreningens hemsidan länka till sina egna hemsidor ska göras enklare, samtidigt som föreningens Facebook-sida ska aktiveras för dialog och inlägg.
Föreningen har förutom hemsidan numera också sin egen YouTube kanal. Här hittar du de senaste inslagen:
https://youtu.be/bwVg6yHs3hc om klokt sparande.
https://youtu.be/dNhEo3Dv25k om dina pensioner.