Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Denna månad

Senast föregående Evenemang

Föreningsstämma på Café Vurma

Kallelse kommer att gå ut separat fyra veckor innan. Tänk på att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor innan stämman, dvs senast den 7 februari 2019. Skicka till kontakt@foreningenmedia.se  

Möt Tom Alandh 27/2 Café Vurma i Vasastan

Kom och träffa Tom Alandh, journalist och Tv-producent, med nära 100 dokumentärfilmer bakom sig. Tom kommer bland annat prata om sin intervjuteknik och hur han får de omöjliga intervjuerna att lyckas. Du kan anmäla dig redan nu på kontakt@foreningenmedia.se