Regler för SiS-presslegitimation

Alla handlingar förvaras i högt säkerhetsklassat kassaskåp

 

Kassaskåp
Hög säkerhet Foto: Patric Lindén / Internetfoto

All information som lämnas till föreningen vid ansökan behandlas strikt konfidentiellt. Alla personer som i sina uppdrag för föreningen kan komma i kontakt med sådan information har skrivit under sekretessförbindelse. Det är två personer som tar del av informationen som är enligt certifieringskraven från: Det Norske Veritas

Varje enskild SiS-presslegitimation genom Föreningen Media är kopplat till personligt medlemskap i föreningen. Ansökan kan laddas ned från Föreningen Medias webbplats då du är inloggad som medlem på ditt konto.

Beslut till bifall eller avslag görs från uppgifter som:

– Nuvarande egen verksamhet/anställning som journalist.
– Vid egen verksamhet, ange vilken form (AB, enskild firma…) samt organisationsnummer.
– F-skattad eller A-skattad inkomst de 12 senaste månaderna med journalistiskt arbete.
– Huvudsakliga uppdragsgivare.
– Referenser ( Vi önskar minst två personer med telefonnummer)
– Främsta anledningen till att kunna legitimera sig med presslegitimation.

Efter beviljad ansökan görs två möten efter överenskommen tid vid Telefonplan i Stockholm.

Första mötet sker med säkerhetsansvarig för att skriva underlaget för legitimationen. Svensk legitimationshandling samt nytaget passfoto ska tas med. Andra mötet görs med handläggare för personligt utlämnande.

Pris
Innan utlämnade kontrolleras att kostnader f.n 400 kr + moms för legitimationen samt att medlemskontot är i ekonomisk balans.

Legitimationen är giltig i fem år och gäller så länge du som innehavare arbetar journalistiskt och är medlem i Föreningen Media

Vid förnyelse sker ansökningsrutinen på samma sätt.

Upphör ditt medlemskap spärras din legitimation och du måste återlämna det ituklippt till Föreningen Media

Ladda ned ansökan och mer information blir möjlig då du är medlem och loggat in på ditt konto. Ansökan behandlas också först när första medlemsavgiften är betald. Bli medlem eller Logga in